skriptie kunstacademie NAU 2021

(PetervanZwol) #1

 • De zes geometrisch bepaalde onderdelen zijn op gelijke afstand van elkaar op eenzelfde
  grondvlak geplaatst. (Herhaling en ritme)

 • De zes basisvormen zijn afgeleid van dezelfde vorm, maar verschillen onderling. Open en
  gesloten en verschillen in kleur en constructie. (Contrasten)

 • De minimalistische repeterende vormgeving met strakke lijnen en rechte hoeken geeft een
  eenduidige betekenis aan het object zonder een andere werkelijkheid te suggereren.
  (Helderheid)


In hoofdstuk 6 ga ik verder in op de ontwikkeling van mijn eigen werk gedurende mijn studie aan de
Nieuwe Academie Utrecht.


Figuur 8 kubussen met een basismaat van 1 0x 1 0x 10 of een veelvoud (eigen werk januari 2020)
Free download pdf