skriptie kunstacademie NAU 2021

(PetervanZwol) #1
Geïnspireerd door haar werk heb ik enkele grafische digitale tekeningen gemaakt, afgedrukt in een
formaat van 84 x 118 cm (A0 formaat). Het is een synthese van verschillende stijlen die ik bij du
Pasquier ben tegengekomen.

Figuur 20 is een digitaal vervaardigde tekening met verschillende soorten arceringen^7 in zwart/wit en
heldere kleurvlakken. Door de perspectieflijnen verschillende richtingen te laten uitlopen ontstaat
een spannend beeld dat nadere bestudering ontlokt. Deze tekening zou ik graag op groot formaat op
een muur willen maken, analoog aan de zwart/wit afbeelding van figuur 19. Daarmee zou ik ook een
brug kunnen slaan tussen de muurschilderingen van Lewitt en du Pasquier. Figuur 21 is een -
eveneens – grafische tekening van een kastje in een kast waarin onduidelijke kleurrijke vormen staan
of hangen, zoals op veel werk van Pasquier te zien is. Ik heb ervoor gekozen om de strakke
geometrische vormen en harde lijnvoering te handhaven in tegenstelling tot de meer picturale stijl
van figuur 18.

(^7) De arceringen heb ik gedeeltelijk met de hand getekend, gefotografeerd en daarna digitaal ingevoegd.
figuur 20 118x84 cm print op 120 grams papier (^) figuur 21 kastje in het kastje. 84x118 cm print op 120 grams
papier
figuur 22 1 figuur 23

Free download pdf