SİMA'ÜL GAYB ( GÖKHAN IŞIKLI )

(GÖKHAN IŞIKLI) #1

SİMA’ÜL GAYB ( Gayb İlhamları )


Yazan : Gökhan Işıklı


Bu Eserim Tamamen Ruh İlhamları İle Yazdığım Bir eserdir Hiç


bir başka eserden alıntı yoktur...


Bu eserin yazımına işin iç yüzüne bakanların çok iyi bileceği üzere, bir gölge altından değil de şems yada
kamer ışığı içinde başlamak istedik. işte bu niyetimizi garipler hanesinde hal bilene arz ettik ve bekledik
bu farkına varış yada sual içre bir durumdu. senin elindeki aynadan baksaydık üstümüzdeki buluta sanki
rüzgarın denizle buluşması gibi bir renkti. Hangi sözle kapı ardındaki akla ermek istedik? Ve bunu da
zaman perdesi ile örtüştürdük ki emek verip de ağlayanlar, sabredip gönül bağlayanlar çözebilsin. yoksa
tembeller hanesinden izan ilmeği çıkıp da bize sitem taşı atabilir mi?. Birde laftan anlamayan uçarı göze
dedik ki bizden uzak ol. maksadımız mağruriyet kendini övmüşlük değildi. ol yola açılan bir kanada
acziyetimizin sıfır noktasından bağlanmayı arzu ettik. Gerçi bizim anlatışımız hurma üzerindeki
sivrisinek kadar zayıf olsa da mısır çöllerindeki firavunlara galip gelir inşallah. Söyleyeceklerimi
söylemeden bir çok tasvirler yapmak istiyorum neden deme nedenler dumanına girersek savrulacağımız
uçurumları düşünmek bile istemiyorum iyisi mi merhamet lokmanın a bir haber sal bakalım ilaçlar
içinden hangisi göz ferimizi hz musanın geçtiği denize çevirecek gece gördüğümüz bir rüya işaret olarak
aklımıza aydınlık saldı da eğri büğrü düşünce örtülerinden sıyrıldık ve yazmaya başladık dilerim
kelimelerimiz saf suda yıkanmış inci taneleri gibi bu kitapta anlatmak istediklerimizi aydınlatır. Aklın bir
olaya varış şekli türlü türlüdür bu aslında insandan insana farklılıklar gösterir nedenine gelince kavrama
ve algılama sistemleri başka başkadır bende ortak bir anlatım şekli ile varmak istediğim noktaya kadar
gitmeye gayret edeceğim elbette edeceğim yapacağım demek şol yaramıza tuz basmak kadar acıdır bunu
ne sen sor nede ben söylemeye gayret içinde olayım. maksat ilham verenle ilham alan arasında bir köprü
kurmaktır tüm bu kelimeler ve sözcükler içimdeki ah tan çıkar ama aklın bazen haberi olur bazen
olmaz işte ince anlayış buradan başlar uzar gider geçtiği her yola çok çok ışıklar saçar ki bu ışıktan
günahkar kalp ve beden çok uzaktır nasibi de yoktur illaki tövbe denizinde yıkanmak nasip olmuşsa. bu
estağfurullah seccadesine oturmuş Garipler ve abdal yolda kalmaz içlerinde kılavuz vardır tehlikeli
yerlerde hakka sığınırlar ve masumiyetleri düşmanlarını kör eden bir güneş gibidir .işte el sebeb
denilen ırmağa yakın seyyahat ederler sırf bu yüzden ırmaktan yol onları uzaklaştırsa da ırmağın sesini
duymak bile el yordamından kat kat üstündür bunu bilir şükür secdesine varırlar ki sen sen olalı bu hali
idrak edememişsindir birde maksadı irfan sukütu zaman içindedirler çok konuşmaz çok gülmez çok
yemezler bir şekil alır haneyi kalpleri kurtuluş içindir felah içindir adımları. Bizde dilimiz dönerken
dizimiz tutarken beynimizde kan denilen kırmızı madde dolaşırken seni o vadiye götürmek istedik
isteğin varmıdır diye sormadık sana sadece seviyorsan gel dedik sende kundak halindeyken ayaklarının
farkına vardın da yürümek daha güzelmiş deyup gülmeye başladın efkarın dağılıp gitmişti seni ninnilerle
kandıranlardan çok uzaklaştın hatta içinden daha kötü söz bilmeyen dilinle onlara diş sıktın dil ısırdın ve
aklından çok kötü şeyler geçirdin ama nafile bu kızışın ve gönül koyuşun çünkü sen kendi isteğinle
yatmıştın dünya kundağına ve hiç aklından bile geçirmiyordun bu ayaksız bedensiz nefissiz yürüyüşü
şimdide peşimizden ayrılmak istemiyorsun ama sende biliyorsun ki bu kitabı yazma isteğimiz düşünce
boyutunun mezarını kazacak kadar uç bir sınırdır dilerse emrederse yazacak kuvvet şu adale denilen
motorları harakete geçirir bizde harf pazarından birkaç söz satın alırız. ben içimdeki sesin ötesine
uzanmak isterken yolu sende bilmiyorsun bende bilmiyorum olsun birine sorarız deme akıl sapağından
saptın mı veliler dergahına sığınman lazım yoksa maazallah ikimiz içinde bu serden geçtilik tehlikeli bir
ortak imza olabilir. neyse ben gayb için sima için ve hal için bir şekil çizmeye başlayayım ortak alanımız ne

Free download pdf