How Not to Network a Nation. The Uneasy History of the Soviet Internet

(Ben Green) #1

242 Notes to Chapter 3
 1. Eduard A. Meerovich, “Obsuzhdenie doklada professor A. A. Liapunova ‘Ob
  ispol’zovanii matematicheskikh mashin v logicheskikh tseliakh” (1954), in Ocherki
  istorii informatiki, ed. D. Pospelov and Ya. Fet (Novosibirsk: Nauchnyi Tsentr Pub-
  likatsii RAS, 1998), accessed March 20, 2010, http://ssd.sscc.ru/PaCT/history/early.
  html,75.
 2. Isaak C. Bruk, “Elektronnie vyichislitel’nie mashinyi—na sluzhbu narodnomu
  khozyaistvu,” Kommunist 7 (1957): 127.
 3. A. I. Kitov, “Pis’mo zamestitelya nachal’nika VTs Minoboroni SSSR A.U. Kitova v
  TsK KPSS N.S. Khrushchyovu ot 7 Anvarya 1959 goda,” Politekhnicheskii museu RF,
  fond “Kitov Anatolii Ivanovich,” f. 228, edinitsa khraneniya KP27189/20.
 4. Anatoly Kitov, “Rol’ akademika A. I. Berga v razvitii vyichislitel’noi tekhniki I
  avtomatizirovannikh system upravleniya” (“The Role of Academician A. I. Berg in
  the Development of Computational Technology and Automated Management Sys-
  tems”), in Put’ v bol’shuyu nauku: Akademik Aksel’ Berg [Pathway to Big Science: Acade-
  mician Aksel Berg] (Moscow: Nauka, 1988), accessed March 20, 2010, http://www
  .computer-museum.ru/galglory/berg3.htm.
 5. Anatoly Kitov, “Letter to Khrushchev,” January 7, 1959, 2, Politechnical Museum
  of the Russian Federation, Collection Kitov, Anatoly Ivanovich, file 228, unit of stor-
  age KP27189/20.
 6. Ibid., 1–2.
 7. Anatoly Kitov, “Chelovek, kotoryi vynes kibernetiku iz sekretnoi biblioteki”
  [“ The Man Who Brought Cybernetics out of a Secret Library”], Komp ‘iuterra 18 (43)
  (1996): 44–45.
 8. Ibid.
 9. Aleksei Kuteinikov, “Pervie proekti avtomatizatsii upravleniya sovetskoi plano-
  voi ekonomikoi v kontse 1950-x I nachale 1960-x gg.—‘elektronnyi sotsializm’?”
  Ekonomicheskaya istoriya, 124–138 (Moscow: Trudi istoricheskogo faku’teta MGU 15,
  2011), 109.
 10. For a hagiographic biographical blurb (in Russian) on Konstantin Konostanti-
  novich Rokossowski, see his memorial site, accessed July 25, 2012, http://www
  .rokossowski.com/bio.htm.
 11. Lewis Mumford, Technics and Civilization (New York: Harvest Book, 1934).
 12. Kitov, “Chelovek, kotoryi vynes kibernetiku iz sekretnoi biblioteki.”
 13. For more on Soviet military, see Roger R. Reese, The Soviet Military Experience
  (New York: NP, 2000), and William E. Odom, The Collapse of the Soviet Military (New
  Haven: Yale University Press, 1998).
 14. Kitov, ““ Chelovek, kotoryi vynes kibernetiku.”Free download pdf