Lawendowe Wieści MAJ

(lawendowewiescisp6@gmail.com) #1

Strona 16 Nauczyciel
Agnieszka Kubiak


Światowy


Dzień Kosmosu


Światowy Dzień Kosmosu przypada na dzień 21 maja.


Z inicjatywy amerykańskiej agencji NASA i firmy Lockheed Martin,


która od wielu lat bierze udział w projektach dotyczących badań


przestrzeni kosmicznej.


NASA (amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni


Kosmicznej) to rządowa instytucja odpowiedzialna za program lotów


kosmicznych oraz badania przestrzeni kosmicznej.


Obchody mają rozgłosić daleko idące odkrycia w dziedzinie Kosmosu


w obcym środowisku, aby przyciągnąć innych ludzi i zachęcić ich do


poznawania astronomicznej nauki. Taki dzień jest świetną okazją do


pewnych podsumowań: co już dokładnie wiemy, co mieliśmy okazję


zaobserwować oraz co wykryły czułe sprzęty stworzone przez człowieka


na przestrzeni wielu lat analiz i badań Kosmosu.

Free download pdf