ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΤΣΗΣ

(iomirt) #1

Γιάννης Μύρτσης: Στις γραμμές του τραίνου
ISBN-13: 978 - 153 - 94 - 3902 - 8
ISBN-10: 153943902 X
© Γιάννης Μύρτσης 2016
http://giannismirtsis.com
email: iomirt@yahoo.gr
Η αναδημοσίευση μέρους του παρόντος έργου επιτρέπεται
μόνο για λόγους κριτικής, σχολιασμού ή προώθησης. Είναι
υποχρεωτική η αναφορά στο συγγραφέα, τον τίτλο του
έργου, την ημερομηνία έκδοσης και της σελίδας που
αναδημοσιεύεται.
Οι φωτογραφίες είναι από το pixabay.com & bgfons.com
και παραχωρήθηκαν δωρεάν.

Free download pdf