skriptie kunstacademie NAU 2021

(PetervanZwol) #1

6. Beschrijving van mijn ontwikkeling gedurende de opleiding


_____

Bij de start van mijn opleiding in 2016 had ik meer dan 10 jaar abstract schilderen achter de rug bij
Aldrik Salverda , graficus, drukker en schilder “Om ‘e Noord”^8. Hij heeft mij enthousiast gemaakt voor
de druktechnieken en de (abstracte) schilderkunst. Inmiddels was ik vanaf 2013 werkzaam als
onbezoldigd medewerker van een museumdrukkerij annex grafische werkplaats. Het maken van
prenten in hoogdruk (linoleum en hout), etsen en handzetten met traditionele loden letters heeft
een tijdje apart meegelopen met mijn teken- en schilderactiviteiten, maar gaandeweg begonnen de
invloeden zichtbaar te worden in het werk dat ik op de werkbesprekingen aanbood. (Zie fig. 24 t/m
27 ) Eerst in herkenbare tekens, later wordt de typografie meer abstract.

Een bijzonder lettertype uit het VK Magazine, dat als weekendbijlage bij
de Volkskrant verscheen had invloed op mijn werk. Ik maakte grote
tekeningen van strakke typografische vormen, waarin (soms) een
woord herkenbaar was.

(^8) Zie o.a. http://www.aldriksalverda.nl/
figuur 26 Red Point
Figuur 2 4
Figuur 2 5

Typografie Volkskrant (^) Figuur 27

Free download pdf