skriptie kunstacademie NAU 2021

(PetervanZwol) #1

Mijn “zwarte dozen” krijgen vaste basismaten van 2 0 cm of een veelvoud daarvan. Ook hier blijkt
het interessant te zijn om sterke beelden te zoeken door met de losse onderdelen te “bouwen”. Als
vanzelf dringt de suggestie van bouwkundige installaties zich op.


We zijn nu aangekomen bij een nieuwe fase in mijn ontwikkeling. De kubussen krijgen kleur, de
vormen veranderen. Ik ga meer kleur toevoegen. De nadruk komt meer te liggen op het fysiek
verbinden van elementen in de vrije ruimte.


Figuur 36 Installatie met muurcollage.

Figuur 37 Verbindende elementen van kunststof
“noodles”

Figuur 38
Free download pdf