skriptie kunstacademie NAU 2021

(PetervanZwol) #1

Bijlage 1. Begrippen


Beeld
Kleur Helderheid
Contrast
Primaire, secondaire, tertiaire kleuren
Verzadiging
Complementaire kleuren
Monochroom – polychroom
Zwart-wit
Vorm Punt
Lijn
Vlak(verdeling)
Ruimtelijk
Open – gesloten vormen
Figuratief - realistisch
Non-figuratief – abstract
Vormcontrasten
Enkelvoudig – samengesteld
Geometrisch – constructief
Organisch – plastisch
Helder - vaag
Ruimte Gesloten – open
Afmetingen en kader
Expositiewijze
Binnen
Buiten open terrein
Textuur Oppervlaktekwaliteit, materiaalsoort, grof, ruw
Factuur Gebruik en toepassing van gereedschap
Schriftuur Beeldtaal, handschrift, penseelvoering,
Ordening
Contouren Lineair -> helder, scherp, eenduidig
Picturaal -> vaag, wollig, diffuus, zacht
Streng, strak, geometrisch,
Ritme, herhaling,
Veelheid- eenheid -> apart – samen
Tektonisch – atektonisch
Samenhang
Gespleten

Compositie Symmetrische
Centrale
Asymmetrische
Geometrische
Diagonale
Piramidale
Bewegingscompositie
Over-all
Ordenings
Principes

Ruimtelijk
Ordonnantie
Free download pdf