skriptie kunstacademie NAU 2021

(PetervanZwol) #1

Bij drie dimensionaal werk komen daar - naast bovengenoemde - nog bij: onderlinge samenhang,
aard van de ruimte, gebruik van de ruimte, volume en massa.


Bij “contrast” kan je bijvoorbeeld denken aan de volgende begrippenparen aan de hand waarvan je
contrasten in een kunstwerk kunt duiden.
Donker - licht
Zwart - wit
Ruw - glad
Vloeibaar - gestold
Kleurig - grijs, vaal
Hard - zacht
Rond - hoekig
Glimmend - dof
Massief - luchtig
Complex - eenvoud
Buigbaar - onbuigbaar
Heet - koud
Organisch - kunststof
Doorzichtig - gesloten, ondoorzichtig.
Dik - dun
Groot - klein
Zwaar - licht
Buigbaar - onbuigbaar
Heet - koud
Gesloten - open
Gekreukt - glad
Harig - kaal
Dik - dun
Recht - krom
Bol - plat
Dichtbij - ver weg
Veel - weinig
Bot - scherp
Stevig - fragiel
Lang - kort
Hoog - laag
Open - gesloten
Transparant - dekkend
Modern - oud
Nieuw - oud
Grof - fijn
Chaos - geordend
Droog - nat
Breed - smal
Onder - boven
Los - strak
Dynamisch - statisch
Vol - leeg
Schoon - vies
Druk - rustig

Free download pdf