DECREET OP DE PASTORALE ZONES

(My Software) #1
 de diocesane bisschop richt de pastorale zone bij decreet op
en maakt zijn decreet openbaar^18 ;
 de diocesane bisschop herbenoemt de canoniek benoemden
en de hulpbisschop stelt, indien nodig, de andere personen
aan;
 het decreet wordt verzonden aan de pastoor of de moderator
of de aangestelde priester samen met de afspraak wanneer,
in een liturgische plechtigheid, de canonieke zone van start
gaat.

De officiële start van de pastorale zone en de betreffende
mandaten valt samen met de liturgische aanstelling.

Na één jaar wordt de werking van de bij decreet opgerichte
pastorale zone door de vicariale raad geëvalueerd.

18
zie ook: deel IV

Free download pdf