DECREET OP DE PASTORALE ZONES

(My Software) #1
werking vergadert de zoneploeg regelmatig en volgt daarbij de
basisregels van een goede vergadering^6

Onder leiding van de pastoor of de moderator of de aangestelde
priester zal de zoneploeg een pastorale taakverdeling met de
lokale medewerkers maken. Jaarlijks zal deze taakverdeling
geëvalueerd worden.

1.4. de zoneraad

De zoneploeg richt een zoneraad op. De zoneraad heeft
adviserende bevoegdheid. Deze raad functioneert als pastorale
raad naar can. 536 §2^7.

De zoneraad bestaat uit:

 de leden van zoneploeg;
 door de zoneploeg gecoöpteerde leden;
 een afgevaardigde uit elke lokale gemeenschap^8 die tot de
pastorale zone behoort.
Indien een lokale gemeenschap geen afgevaardigde kan
aanduiden, zal de pastoor of de moderator of de aangestelde
priester iemand voor die lokale gemeenschap aanduiden;
 één of meerdere afgevaardigde(n) vanuit de scholen of de
scholengemeenschap en vanuit de zorginstellingen in de zone

De leiding van de zoneraad komt toe aan de pastoor of de
moderator of de aangestelde priester.

De zoneraad vergadert minstens drie maal per jaar. Daarbij
worden de basisregels van een goede vergadering gevolgd^9.
6


7 zie ook: deel IV
8 zie ook: deel IV
9 zie ook: deel IV
zie ook: deel IV

Free download pdf