Lawendowe Wieści MAJ

(lawendowewiescisp6@gmail.com) #1

2 2 M A J A


D Z I E Ń P R A W


Z W I E R Z Ą T


Dzień Praw Zwierząt został
ustanowiony przez Klub Gaja dla
podkreślenia wagi, przyjętej przez
polski parlament, Ustawy o
ochronie zwierząt ( 1997 r.). Petycję
Klubu Gaja za wprowadzeniem
ustawy podpisało 600 tysięcy
osób. Była to największa
kampania obywatelska na rzecz
praw zwierząt w Polsce.


Od wielu lat Dzień Praw Zwierząt
jest doskonałą okazją do
podejmowania lokalnych działań
przez wolontariuszy.


Już pierwszy artykuł ustawy
wyjaśnia, że zwierzę, jako istota
żyjąca, zdolna do odczuwania
cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę.
Zobowiązuje także organy
administracji publicznej do
podejmowania działań na rzecz
ochrony zwierząt i współdziałanie
w tym zakresie z odpowiednimi
instytucjami i organizacjami.


Dzień Praw Zwierząt został


ustanowiony przez Klub


Gaja dla upamiętnienia


uchwalenia ustawy


o ochronie zwierząt.


Strona 17 Nauczyciel
Marta Raniszewska
Free download pdf