ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΤΣΗΣ

(iomirt) #1

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΤΣΗΣ
Νομίζω πως τελείωσαν όλα εδώ, στα κούφια βήματα ενός
πολιτισμού χωρίς όραμα, μιας εκκλησίας χωρίς Χριστό,
ενός ποταμού χωρίς νερό και μιας θάλασσας χωρίς λευκό
πανί.
Εδώ, στα έρημα απογεύματα των πόλεων.

Free download pdf