skriptie kunstacademie NAU 2021

(PetervanZwol) #1

vanuit het midden naar boven en beneden lichter wordt en minder intens.


Deze serie, genaamd Núcleos (Nuclei, kernen) 1960–6, bestaat uit open doolhoven van dubbelzijdige
hangende panelen van verschillende grootte en nauw verwante kleuren. Door gebruik van een
spiegel moet het licht en de kleuren worden versterkt de toeschouwer actiever en sterker bij het
werk betrokken.


4.1 Vergelijking met mijn werk.


In figuur 12 is een foto de Grande Núcleo^2 (Grote Kern) afgebeeld, waarin alle ervaringen,
experimenten en onderzoeken tot dan toe zijn samengebald.


(1) De rechthoekige vormen van zijn
vroege kennismaking met het
Europese Modernisme en
kunstenaars als Mondriaan en
Malevich.


(2) Het vloeiende kleurverloop in
monochrome kleuren in intensiteit
verlopend vanuit het midden waar
hij eerder mee experimenteerde.


(3) Het creëren van
architectonische objecten, die een
verbinding aangaan met de ruimte
en toeschouwers uitnodigen om het
kunstwerk te betreden en erin te
participeren.


We zien drie middelgrote Núclei, die zijn samengevoegd tot één installatie. De kernen zijn in één
kleur geschilderd met dien verstande dat de kleur vanuit het midden verloopt in donkere of lichtere
tinten. De panelen zijn haaks opgehangen en zodanig gegroepeerd dat ze een doolhof vormen. De
ruimten tussen de panelen (door hem de negatieve^3 ruimte genoemd) zijn even belangrijk als de
panelen zelf. Er doorheen lopend verschuift de perceptie van de waarnemer en wordt het beeld
tevens beïnvloed door de bewegingen van de panelen, die vrij in de ruimte hangen.


De architectonische constructie wordt benadrukt door het “dak” in de vorm van drie lattenwerken
waaraan de panelen zijn opgehangen. De plattegrond van het werk is uitgespaard in een bed van
witte steentjes. Daardoor ontstaat een strakke afgrenzing van het werk, maar tegelijkertijd gaat het
een verbinding aan met de ruimte. De enigszins glimmende grijze vloer tenslotte weerkaatst iets van
de panelen.


(^2) In 2007 is er in Tate Modern in London een grote overzichtstentoonstelling van Helio geweest. Op de website
is de zeer informatieve tentoonstellingsgids nog altijd te lezen. Zie https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-
modern/exhibition/helio-oiticica-body-colour/helio-oiticica-exhibition-guide
(^3) Wij zouden het de restruimte noemen.
Figuur 12 Grande Núcleo

Free download pdf