skriptie kunstacademie NAU 2021

(PetervanZwol) #1

De afbeeldingen van figuur 22 en 23 tonen een ruimtelijk werk dat geïnspireerd is op de meest
frivole kant van haar werk. Het bestaat uit grote kartonnen dozen met felle kleurvlakken en
contrasterende arceringen en ornamenten. Ik heb getracht een uitbarsting van kleur, vorm en
patronen te maken, waarbij mijn vormtaal, geometrische rechthoekige vormen, herkenbaar blijven.
Een uitspraak van de Memphisgroep heb ik hier aan den lijve kunnen ondervinden: “Vorm volgt
Plezier”. Deze constructie vraagt eigenlijk om een omgeving die qua kleurgebruik is afgestemd op dit
werk. Hoewel niet goed zichtbaar was dat hier wel het geval: Helder gelakte zwarte, rode en groene
muren.

Free download pdf