skriptie kunstacademie NAU 2021

(PetervanZwol) #1

deze aanpak werd toegepast. Overigens zijn de Nederlandse assistenten allen gerenommeerde
kunstenaars geworden.
Zoals uit de beschrijving van bovenstaand werk blijkt, was dit bedoeld voor het trappenhuis van het
Gemeentemuseum Den Haag. (Vandaag Kunstmuseum Den Haag geheten)
Door de aanwijzingen op te volgen ontstond er een volledig muur vullend werk dat het hele
trappenhuis omspande.
Lewitt voorzag zijn concepten van aanwijzingen voor de afmetingen, de ondergrond, de grootte en
de plaats en de omgeving waarvoor zij bedoeld waren.


Hij maakte ook ontwerpen die niet a priori bedoeld waren voor een specifieke ruimte of locatie. De
aanwijzingen van Lewitt waren zodanig geformuleerd dat het werk op veel denkbare plaatsen kon


worden aangebracht ongeacht de afmeting of de maten exact overeenkwamen met het ontwerp. De
werklieden die de tekeningen of schilderingen aanbrachten hadden een zekere vrijheid om zijn
concept vorm te geven. In bovenstaand voorbeeld (figuur 5 en 6) is die vrijheid tamelijk ver
doorgevoerd.
Onderstaand zijn twee webadressen weergegeven die een heel mooi beeld schetsen van de wijze
waarop een ontwerp wordt gemaakt.
https://kottke.org/17/09/time-lapse-of-a-sol-lewitt-wall-drawing
https://www.youtube.com/watch?v=c4cgB4vJ2XY&feature=emb_rel_end


Lewitt overleed in New York op 8 april 2007.


3.1 Vergelijking met mijn werk.


In figuur 7. zien we een museumopstelling van zo’n kubusopstelling met op de achtergrond een
lichtobject van Dan Slavin.


De vier grote kubussen zijn op een rechthoekige ondergrond in de kleur blauw geplaatst. Deze platte
doos is verdeeld in 5 x 17 vlakken, die door witte lijnen worden weergegeven. Op deze 425 vierkante
vlakken zijn de vier grote dozen heel precies vanuit alle kanten centraal geplaatst. De dozen hebben
aan alle zijden (lxbxh) een afmeting die overeenkomt met drie vlakken van de ondergrond. De grote
dozen staan ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de rand van de ondergrond telkens op een
afstand van één vlak. Er zijn twee volledig gesloten dozen en twee open structuren. In de open
structuren zijn een gesloten en een open kubus geplaats volgens het model van de grote dozen, maar
dan met een afmeting van één vierkant volgens het grondvlak.


Figuur 5 Figuur 6^
Free download pdf