(2009) Aventuras na História 067 - Igreja e nazismo