DECREET OP DE PASTORALE ZONES

(My Software) #1

De economische raad brengt verslag uit bij de zoneploeg en de
beheerraad van de dekenale vzw. De economische raad volgt de
voorschriften van de civiele wetgeving op de vzw’s en van de
canonieke wetgeving in verband met de tijdelijke goederen.


De beheeraspecten van alle pastorale activiteiten kaderen in de
dekenale vereniging van de parochiale werken.


1.6. de toekomst van de parochie- en federatieploeg


In de mate dat parochies tot eenheid komen in een pastorale
zone, verdwijnt hun toebehoren tot de federatie, verdwijnt ook
de federatieploeg en verandert de rol van de parochieploeg tot
die van een “lokale antenne” van de zoneploeg.


1.7. samenwerking in de pastorale zone


Zonder de autonomie en de dynamiek van de pastorale zorg in
scholen en zorginstellingen te beknotten, is in het kader van de
pastorale zone een echte samenwerking nodig. Om de pastorale
zorg in en buiten de zorginstellingen en scholen te bevorderen
dienen in het kader van de pastorale zone stappen gezet te
worden om tot die samenwerking te groeien.


Om deze samenwerking te realiseren zal vanuit de scholen en
vanuit de zorginstellingen een afgevaardigde deel uitmaken van
de zoneraad.

Free download pdf