10 July 2021 AMEU Review

(A2 Solutions) #1

THINK FORWARDING


10| ЛИПЕНЬ, 2021 Ваговий^ контроль^ з^ жовтня^2021 року^19  1. Реєстр товарно-транспортних накладних


Нова редакція Закону містить загальне визначення реєстру ТТН, з метою здійснення
державного контролю за перевезеннями вантажів транспортними засобами територією
України. Надалі слід очікувати прийняття підзаконних актів, якими буде врегульований
порядок ведення такого реєстру.  1. Супроводження транспортного засобу


Закон надає посадовим особам Укртрансбезпеки право «супроводжувати
транспортний засіб, що має ознаки порушення нормативів вагових або габаритних
параметрів, до найближчого місця зважування (на відстань не більше 50 кілометрів) для
здійснення габаритно-вагового контролю, а також забороняти подальший рух такого
транспортного засобу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
Наявність чи відсутність ознак порушення буде визначатись за суб’єктивною оцінкою
посадової особи, оскільки чіткі критерії закон не містить. Це може створювати негативні
наслідки для перевізників та додаткові корупційні ризики.


Фактично, представники Укртрансбезпеки отримали право змінювати маршрут
перевезення з відхиленням в 50 км. Враховуючи час на зважування та оформлення його
результатів, час на повернення до маршруту це може спричинити:

Порушення термінів доставки, що може потягти відповідальність як
перевізників, так і постачальників (продавців);

Додаткові витрати перевізників, які матимуть перекладати їх на
замовників послуг перевезення.


  1. Страхування відповідальності вантажовідправник


Закон залишає відкритим питання про те, які саме негативні наслідки мають бути
застраховані вантажовідправником. Більше того, виникає колізія із Законом «Про
страхування», адже якщо вид страхування є обов’язковим, він має містися у статті 7 цього
закону.
Законодавець намагається покласти відповідальність за порушення габаритних та
вагових параметрів також і на вантажовідправника. Проте, нові норми Закону залишають
багато місця для регулювання постановами Кабінету Міністрів України.

Free download pdf