10 July 2021 AMEU Review

(A2 Solutions) #1
Наразі, законодавство прямо не передбачає, що саме вантажовідправник, а не
перевізник/водій має забезпечити дотримання габаритних та вагових норм.
З жовтня 2021 року вантажовідправник буде прямо зобов’язаний «відшкодовувати
витрати та збитки, заподіяні внаслідок порушення ним законодавства з питань перевезення
вантажів» (ст. 51-1 ЗУ «Про автомобільний транспорт»).
Щоб механізм, за яким вантажовідправники (їх страхувальники) будуть відшкодовувати
штрафи ГВК та плати за проїзд, запрацював, КМУ має прямо передбачити зобов’язання
вантажовідправників забезпечувати відправлення з дотриманням вагових/габаритних
норм, чи за наявності відповідного дозволу.
Як і раніше, на замовника можна покласти відповідальність за порушення ГВК,
передбачивши відповідну умову у договорі перевезення. Особливо це актуально для
договорів з іноземними перевізниками, у разі коли до договору застосовується право іншої
держави. У разі, якщо відправник не є замовником, зобов’язати відправника таким
договором неможливо.
Типова умова щодо ГВК може бути такою:
«Замовник відшкодовує Виконавцю усі понесені та документально
підтверджені збитки та витрати, зокрема санкції, плату за проїзд, пов’язані з
перевищенням габаритних та/або вагових норм».
Отже, звернення АМЕУ мало позитивний ефект, хоч і не всі пропозиції
були враховані у повному обсязі. Отже ми будемо продовжувати роботу в напрямку
нормотворчості і будемо раді долученню до такої роботи активних членів АМЕУ.
А ми продовжимо відслідковувати та опрацьовувати зміни в галузі габаритно-
вагового контролю.

Ваговий контроль з жовтня 2021 року
THINK FORWARDING

(^20) 10| ЛИПЕНЬ, 2021
5. Відшкодування збитків вантажовідправником

Free download pdf