skriptie kunstacademie NAU 2021

(PetervanZwol) #1

Voorwoord


__

Deze scriptie is geschreven als onderdeel van een vijfjarige studie aan de Nieuwe Academie te
Utrecht (NAU). De academie leidt al meer dan 3 0 jaar op tot autonoom beeldend kunstenaar. Door
de jaren heen maak je kennis met vele kunstenaars^1 die inspireren en waar je van kan leren. In het
vierde jaar echter vindt een reflectie plaats op je eigen werk in relatie tot enkele kunstenaars uit die
lange lijst waar je verwantschap mee voelt.


Dit stuk is niet alleen de vastlegging van die reflectie maar is ook het resultaat van vier (en
uiteindelijk vijf) fantastische jaren kunstbeoefening, waarin een enorme verdieping van je kritische
vermogen, je technische vaardigheden en je manier van kijken heeft plaats gevonden.


Ik heb niet alleen veel geleerd, maar heb dwars door de studiejaren heen vriendschappen gesloten
voor het leven.


Daarom past een woord van grote dank aan de docenten die niet aflatend energie steken in het naar
een hoger plan brengen van je werk. Annemarie, Frans Jans, Jos, Guda en Roland bedankt!!


En dat geldt ook voor mijn medestudenten, die je soms uit het spreekwoordelijke dal trekken en met
wie je lief en leed hebt gedeeld.


Peter van Zwol.


(^1) Waaronder in totaal elf excursies naar musea en galerieën in Nederland, Duitsland, België en Italië (Venetië).

Free download pdf