skriptie kunstacademie NAU 2021

(PetervanZwol) #1

1. Inleiding.


_____

In dit werkstuk behandel ik de drie kunstenaars die op de één of andere manier van belang zijn voor
de ontwikkeling van mijn werk. Ik benader dat op twee manieren: Enerzijds onderzoek ik welke
kunstenaars bron van inspiratie zijn (wat vind ik mooi aan hun werk en wat brengt me op ideeën),
anderzijds van welke ik kan leren op het gebied van techniek, werkwijze, opbouw van hun werk en
hun opvattingen.


Ik ben gestart met het aanleggen van een lijst van kunstenaars die mij de afgelopen jaren hebben
beïnvloed door hun werk te bestuderen. Dit zijn:  1. Helio Oiticica

  2. Jose Dávila

  3. Katarzyna Kobro

  4. Esther Tielemans

  5. Thomas Scheibitz

  6. Kjell Varvin

  7. Sol Lewitt

  8. Memphis designgroep: Nathalie du Pasquier

  9. Jan de Cock.

  10. Krijn de koning


Daarnaast heb ik me enkele jaren beziggehouden met druktechnieken en dan met name typografie
en hoogdruk. Verder zijn er verschillende stromingen in de kunstgeschiedenis waar ik me al langere
tijd voor heb geïnteresseerd. Dat zijn Bauhaus, De Stijl en het Constructivisme. Invloeden daarvan zijn
niet weg te denken in mijn werk


De longlist van kunstenaars is de afgelopen 4 jaar langzaam gegroeid. Sommige kunstenaars lopen al
je hele leven met je mee en weer anderen ontmoet je in verhalen van medestudenten of worden
aanbevolen tijdens de lessen of werkbesprekingen. Maar ook werken van kunstenaars die je tijdens
exposities en in musea ziet, krijgen (een nieuwe) betekenis.


Lang geleden ben ik als amateur begonnen met het schilderen van abstracte schilderijen, zonder al te
veel te letten op de compositie en puur vanuit mijn gevoel. In de loop der tijd kreeg ik meer oog
voor de vormaspecten en is mijn werk verschoven van picturaal (diffuus en schilderachtig) naar strak
geometrisch lineair. Eerder in zwart-wit en een enkele primaire kleur, later in heldere kleuren. Ook
aanvankelijk op het platte vlak, later ruimtelijk. Bij het selecteren van drie kunstenaars waarmee ik
de meeste verwantschap voel, hebben deze laatste aspecten het zwaarst gewogen.


Scheibitz maakt wel installatief werk, maar is in de eerste plaats schilder (en tekenaar) van kleurige
composities. Kenmerk is een afwisselend schilderachtige en een bijna grafische manier van werken in
één schilderij met veel aandacht voor de overgangen en begrenzingen van de vormen.


Tielemans schildert landschappen op panelen die zowel aan de wand hangen als in allerlei
(hoek)constructie in de ruimte geïnstalleerd zijn in combinatie met grote kleurvlakken die behandeld
zijn met matte en glanzende lakverf en epoxyhars.


Katarzyna Kobro , de avantgardistische kunstenaar uit Polen heeft weliswaar heldere strakke
sculpturen gemaakt met minimalistische constructivistische vormen, maar veelal van metaal en glas.

Free download pdf