skriptie kunstacademie NAU 2021

(PetervanZwol) #1

3. Sol Lewitt.


_____

Lewitt werd in 1928 geboren in Hartford, Connecticut VS als zoon van Russisch-Joodse immigranten.
Van ’45 tot ’49 studeert hij aan de Syracuse University in de staat New York. Daarna reist hij naar
Europa en maakt kennis met de oude meesters. In 1953 bezoekt hij de Cartoonist and
Illustratorschool, eveneens in New York. Daarna gaat hij als grafisch vormgever werken voor een
architectenbureau. Bij dit bureau maakt hij kennis met het werken in drie dimensies. Later in 1953,
vertrekt hij naar NY-City en werkt als assistent/nachtwaker/suppoost in het Museum of Modern Art


Daar leert hij kunstenaars kennen als Mangold, Ryman en Flavin , die later samen met Lewitt
gerekend worden tot de eerste Minimalisten.


Eerder maakt hij sculpturen - Hij sprak zelf liever over Structures. (Structuren) - en beeldhouwwerken
die geïnspireerd waren op het constructivisme, De Stijl en Bauhaus.


Architect I.M. Pei bij wiens bureau hij enige tijd
werkte, was een bewonderaar van Mies von der
Rohe
en ontwierp op Bauhaus geïnspireerde
gebouwen.


Kenmerkend voor deze periode zijn de
rangschikking van geometrische patronen en
primaire vormen, veelal vierkanten en kubussen
in seriële modules. Op het oog een herhaling
van dezelfde vormen in een bepaalde volgorde
geplaatst, op elkaar en naast elkaar in gesloten
of open structuren. Bij het nauwkeurig bekijken
blijk het werk van Lewitt vaak een optisch
verwarrende onregelmatigheid te hebben. De
uitdaging is dan om de achterliggende beeldtaal
te achterhalen om de systematiek daarvan
herkennen.


Lewitt onderscheidt zich hier van tijdgenoten in de
objectkunst die veelal gericht waren op het tonen van een
werk aan het publiek als onderdeel van een ruimte of
omgeving met als doel de blik vast te houden en om
emoties op te wekken. (Zoals plezier, bewondering,
afgrijzen, enz.). De observatie, het zien van het werk stond
kortom voorop.


Lewitt daarentegen wilde – zoals hij zelf omschreef – de
geest van de toeschouwer prikkelen door hem te laten
onderzoeken wat er achter de visuele werkelijkheid van het
werk schuilgaat.


Hier loopt Lewitt vooruit op zijn latere uitingen van Conceptuele kunst.


Figuur 2 aanwijzingen voor het werk van fig. 1

Figuur 1 Seriële opstelling van kubussen
Free download pdf