11 1 0 0

Dariusz Wyspiański

https://dwyspianski1.wixsite.com/website-1
Czy+warto+rozwija%C4%87+inteligencj%C4%99+emocjonaln%C4%85+mened%C5%BCer%C3%B3w+%3F+-+doniesienie+z+bada%C5%84
Czy warto rozwijać inteligencję emocjonalną menedżerów ? - doniesienie z badań
Niniejsza publikacja powstała jako opracowanie popularnonaukowe, przygotowane w oparciu o rozprawę doktorską autora. Badania przeprowadzono na statystycznie istotnej próbie populacji menedżerów zatrudnionych w sektorze finansowym polskiej gospodarki.
Dariusz Wyspiański
11 1